Specialisten WOZ

Wij zijn ervaren juristen

Goed opgeleide en ervaren juristen nemen u dossier in behandeling en gaan indien nodig procederen.

Welke Opties

Over WOZ bezwaar maken

Service

Onze werkwijze

Digitaal aanmelden

Als eigenaar van een onroerende zaak heeft u zes weken na de dagtekening van het gemeentelijk aanslagbiljet de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Machtiging ondertekenen

Na aanmelding kunt u het  machtigingsformulier zelf uit printen of  handmatig ondertekenen en naar ons op te sturen. Met de machtiging kunnen wij voor u een beroep indienen

Beoordeling WOZ-waarde

Na ontvangst machtiging  gaan onze taxateurs de WOZ-waarde van uw pand gratis beoordelen. Als deze te hoog is, dan dienen wij kosteloos een bezwaarschrift of een beroepschrift in.

Uitspraak & evaluatie

Zodra wij de uitspraak op het bezwaarschrift of beroepschrift hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Ook sturen wij de uitspraak per email naar u toe.

Verlaging WOZ-waarde

De kans is groot dat de WOZ-waarde van uw pand wordt verlaagd en als dit het geval is bespaart u fors op diverse belastingen.