belastingbesparing voor kopers

Belastingbesparing voor kopers

Belastingbesparing voor kopers

Heeft u dit jaar een woning gekocht? Wist u dat u dan voor diverse belastingen misschien teveel betaalt en dat het vaak de moeite loont om die belastingen te laten verlagen? In dit artikel leggen we precies uit wat er aan de hand is en hoe u een belastingbesparing kunt realiseren als koper.

U heeft een woning gekocht

Dat betekent dat u de trotse eigenaar bent geworden van een stuk vastgoed, gefeliciteerd! Dat betekent echter ook dat de overheid diverse belastingen heft. Als eerste is dat de overdrachtsbelasting. Dat is een percentage van de koopsom dat u aan de overheid betaalt. Het tarief is afhankelijk van het soort woning:

– Voor een woonhuis: 6%
– Voor een recreatiewoning: 9%
– Voor een nieuwbouwwoning: 2%

WOZ-belasting

Naast de overdrachtsbelasting is de WOZ-belasting de volgende grote post. De WOZ-waarde is de waarde van uw huis volgens de wet waardering onroerende zaken (WOZ). Die waarde wordt vastgesteld en geregistreerd in het Kadaster en geldt voor een kalenderjaar. De belasting die u betaalt, is weer een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage is vastgesteld door uw gemeente en kan wisselen per jaar.

WOZ-beschikking voor de koper

Per 1 januari ontvangt u van vanuit de overheid een WOZ-beschikking. Op die beschikking staat de vastgestelde WOZ-waarde van uw huis. De waarde is gebaseerd op de verkooptransacties in de buurt in het afgelopen jaar. Er kunnen echter allerlei factoren spelen die de WOZ-waarde van uw woning drukken. Hebt u na 1 januari een huis gekocht? Dan krijgt u niet automatisch uw eigen WOZ-waardebeschikking voor dat jaar toegestuurd. U kunt ons inschakelen om deze beschikking voor u op te vragen om vervolgens bezwaar voor u te maken tegen de WOZ-waarde.

WOZ-waarde opvragen als u een huis heeft gekocht

Als u wilt weten wat de WOZ-waarde van uw huis is, kunt u dat op diverse manieren opvragen. U moet daarvoor wel een bepaald aantal gegevens invullen, zoals het adres en het kadastraal nummer van uw woning. De WOZ-waarde kunt u opvragen bij het WOZ-waardeloket.

Hoe ik een lagere WOZ-waarde?

De beste manier is bezwaar maken via WOZ bezwaar maken. Wij kunnen voor u gratis het bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde indienen. Als wij erin slagen om uw WOZ-waarde te verlagen zult u op diverse belastingen besparen.

Welke belastingbesparingen zijn er te realiseren?

U kunt inkomstenbelasting besparen. Uw eigenwoningforfait, het bedrag wat bij uw inkomen wordt geteld in verband met het bezit van uw woning, wordt namelijk automatisch ook verlaagd als uw WOZ-waarde verlaagd wordt. U betaald inkomstenbelasting over het verhoogde inkomen.

Daarnaast kunt u besparen op onroerende zaak belastingen. Stel we zouden een verlaging op de WOZ-waarde van een koopwoning van 230.000,- naar 200.000,- realiseren, dan zou dit u dit al een besparing van € 59,- opleveren.

Verder kunt u besparen op de u op de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.

Tot slot kunt u besparen op de waterschapsbelasting en rioolheffing. Ook die worden namelijk onder andere bepaald op basis van de WOZ-waarde van uw aangekochte woning.

Realiseer uw belastingbesparing via WOZ bezwaar maken

U leest het goed. Als u dit jaar een woning heeft gekocht zijn er als koper diverse besparingen te realiseren. Dus heeft u dit jaar een woning gekocht? En wilt u ook profiteren van belastingverlagingen? Reageer dan nog vóór 31 december 2022 en laat ons uw WOZ-waarde verlagen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

belastingbesparing voor kopers
Wat moet ik doen als de WOZ-waarde te hoog is?

Wat moet ik doen als de WOZ-waarde te hoog is?

Wat moet ik doen als de WOZ-waarde te hoog is?

Als je eigenaar bent van een woning, ontvang je aan het begin van ieder jaar een WOZ-waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en dit is een benadering van de marktwaarde van de woning. Dit betreft een benadering van de marktwaarde op 1 Januari van het jaar ervoor. Aan het begin van 2022 heb je dus de WOZ-waarde ontvangen met een benadering van de marktwaarde van de woning op 1 Januari 2021.

Waarom is een WOZ-waarde nodig?

De WOZ-waarde van een woning heeft invloed op een aantal zaken. Mocht je jouw woning willen verkopen, dan heeft de WOZ-waarde invloed op de verkoopprijs ervan. Potentiële kopers kunnen namelijk op elk gewenst moment de WOZ-waarde van een woning gratis opvragen. Hierop kunnen ze hun bod baseren. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger hun bod zal zijn.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting, inkomstenbelasting en watersysteemheffing. Ten slotte heeft de WOZ-waarde van een woning ook invloed op de huurprijs, mocht je een woning huren.

WOZ-waarde te hoog?

Je kunt je voorstellen dat hoe hoger de WOZ-waarde is, hoe hoger de belastingen en heffingen zullen zijn. Mocht je het idee hebben dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is, dan kun je verdere stappen ondernemen. Je kunt zowel als huurder en als koper bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dit kan gratis bij WOZ-bezwaarmaken.nl.

Op de WOZ-waarde die je aan het begin van het jaar ontvangt, staat altijd een dagtekening. Je kunt altijd binnen zes weken na de dagtekening bezwaar indienen. Als je hiervoor hulp wil ontvangen, kun je je bij ons aanmelden. Vervolgens ontvang je een digitaal machtigingsformulier. Deze kun je ook digitaal ondertekenen en vervolgens kunnen wij het bezwaar voor jou indienen.

Hoe gaan we te werk?

Nadat de machtiging is ondertekend, gaan onze taxateurs de WOZ-waarde van jouw woning bepalen. Dit gebeurt geheel gratis. Bij WOZ-bezwaarmaken.nl werken ervaren taxateurs. Tijdens een taxatie wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de woonoppervlakte, de kwaliteit en de duurzaamheid van de woning. Wanneer blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is, dienen wij kosteloos bezwaar in. Wij vragen de gemeente om een wettelijke proceskostenvergoeding te betalen als het bezwaar gegrond wordt verklaard.

Bezwaar beoordelen

Vervolgens zal de gemeente bepalen of het bezwaar wordt geaccepteerd of afgewezen. Wanneer we antwoord hebben van de gemeente, nemen we contact met je op. Vaak wordt de WOZ-waarde verlaagd en zal je daardoor minder belastingen en/of heffingen hoeven te betalen. Mocht het bezwaar worden afgewezen, kun je in beroep gaan bij de rechter.

Wat moet ik doen als de WOZ-waarde te hoog is?

Koper nieuw onroerend goed of woning en WOZ-waarde

Koper nieuw onroerend goed of woning en WOZ-waarde

Sinds 1994 kennen we in Nederland de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onroerende zaken heeft betrekking op een stuk grond en alles wat zich daarop bevindt. Het gaat dan vooral om de gebouwen op deze grond. De WOZ is opgesteld om alle onroerende zaken in Nederland te waarderen en op basis daarvan belastingen te heffen. Het waarderen van onroerend goed wordt door de gemeente gedaan.

Aan het begin van ieder jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. Als je een nieuwe woning hebt gekocht, ontvangt de oude eigenaar van de woning de WOZ-waarde. De nieuwe eigenaar (jij) kan hem echter ook aanvragen, zodat je alvast een beeld kunt vormen van de kosten evenals een schatting kunt maken van de verkoopwaarde. In dit artikel leggen we daarom uit waarop deze belasting is gebaseerd en wat voor invloed dit heeft op verschillende zaken.

Waarop wordt de WOZ-waarde gebaseerd?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de geschatte marktwaarde van jouw onroerend goed op dat moment. De geschatte marktwaarde betreft het bedrag dat het onroerend goed oplevert als het op het moment van waardebepaling zou worden verkocht. Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt er naar een aantal zaken gekeken, zoals onder andere de grootte, de ligging en het bouwjaar van het pand of de woning.

Nieuw sinds 2022

Sinds 2022 wordt er niet meer naar de inhoud van de woning in kubieke meter gekeken, maar naar de zogenoemde gebruiksoppervlakte in vierkante meter. Het gaat hier om oppervlakte van de woning waar daadwerkelijk op (kan worden) geleefd.

Invloed van WOZ-waarde

Voor zowel kopers als huurders heeft de WOZ-waarde invloed op hun maandelijkse lasten. Als koper heeft deze waarde bijvoorbeeld invloed op belastingen en heffingen en als huurder heeft het invloed op de hoogte van de huur. De WOZ-waarde wordt door diverse instanties gebruikt om belastingen te berekenen, namelijk door de gemeente, de belastingdienst en waterschappen.

Invloed WOZ-waarde op verkoopprijs

Heb je nieuw onroerend goed gekocht met de achterliggende gedachte om het later weer te verkopen? Dan is het relevant om te weten of de WOZ-waarde invloed heeft op de verkoopwaarde van de woning. De WOZ-waarde heeft eigenlijk geen invloed op de verkoopwaarde van de woning.

Vaak komt de WOZ-waarde niet overeen met de verkoopwaarde (taxatiewaarde), omdat er bij het bepalen van de WOZ-waarde rekening wordt gehouden met andere zaken dan bij het bepalen van de verkoopwaarde.

Niet eens met WOZ-waarde?

De WOZ-waarde heeft dus niet direct invloed op de uiteindelijke verkoopprijs. Echter is het wel zo dat de WOZ-waarde van onroerend goed door iedereen op elk gewenst moment opvraagbaar is. Het zou indirect dus wel invloed kunnen hebben op de verkoopprijs van het onroerend goed. Als je het daarom niet eens bent met de WOZ-waarde, zou je hier met behulp van ons bezwaar tegen kunnen maken.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Je kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking. Bezwaar maken kan echter wel alleen als je goed kunt onderbouwen waarom je de WOZ-waarde te hoog vindt. Hierin kunnen wij je ondersteunen. Wij beschikken namelijk over eigen taxateurs die de waarde van jouw onroerend goed kunnen bepalen. Nadat het bezwaar is ingediend, is het wachten tot de gemeente een uitspraak heeft gedaan.

woning woz
woz aanvechten

WOZ aanvechten

WOZ aanvechten

Bent u het nou niet eens met de WOZ beschikking die u gekregen heeft? Dan kunt u de WOZ aanvechten. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Het is altijd belangrijk om te ageren als u het net met de beschikking eens bent. WOZ aanvechten doet u zeker als de WOZ beschikking die u heeft gekregen te hoog is. In dat geval namelijk, gaat u ook meer belasting betalen en dat is uiteraard niet de bedoeling. Heeft u vragen over WOZ aanvechten of over de WOZ in het algemeen? Dan doet u er verstandig aan om ons in te schakelen. Dan weet u dat je altijd precies de juiste antwoorden krijgt die je zoekt.

In eerste instantie een kwestie van controleren en onderbouwen

Krijg u een te hoge WOZ beschikking in de brievenbus? Dan is het zaak eerst te controleren en onderbouwen of de waarde ook echt te hoog ingeschaald is. Vervolgens is het een kwestie van bezwaar maken en wachten op de uitspraak van de gemeente. Vervolgens kunt u  weer tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de rechter. Bij zowel het maken van bezwaar als een gang naar de rechter kunnen wij je prima helpen. Onze taxateurs weten wel de juiste WOZ waarde te bepalen en kunnen je helpen bij het opstellen en het indienen van een bezwaar. Zeer verstandig om dus een beroep te doen op onze specialisten.

U dient binnen zes weken bezwaar te maken tegen de WOZ beschikking

Voor het indienen van een bezwaar op de WOZ beschikking dient binnen zes weken in het bezit te zijn van de gemeente. Die zes weken gaan in vanaf de datum die u op de beschikking ziet. Heeft u nou meer tijd nodig, dien dan in eerste instantie een pro forma bezwaar in. Daar geeft u aan dat u in bezwaar wilt gaan, maar dat u meer tijd nodig heeft om de onderbouwing in orde te maken. Het ligt aan de gemeente hoe lang u dan extra de tijd krijgt om het bezwaar in orde te maken.

De gemeente kan de termijn ook nog eens eenzijdig met zes weken verlengen

De gemeente heeft in principe tot het einde van het kalenderjaar de tijd om te reageren op het bezwaar dat ingediend is. WOZ aanvechten is dus wat dat betreft soms best een langdurige kwestie. Bovendien heeft de gemeente ook nog eens het recht om deze termijn geheel eenzijdig nog eens met zes weken te verlengen. Mocht de gemeente nou niet of te laat reageren, dan kunt u de WOZ aanvechten door de gemeente in gebreke te stellen. U geeft dan aan dat de gemeente niet of niet tijdig op uw bezwaar heeft gereageerd en geeft bovendien aan dat u alsnog aandringt op een uitspraak van de gemeente.

U kunt altijd de WOZ aanvechten! Doe dat vooral als sprake is van een te hoge WOZ waarde

Blijft de gemeente bij de beschikking die ze u heeft  gestuurd? Dan nog kunt u de WOZ aanvechten. Dit gaat dan wel via de rechter. In dat geval is het al helemaal goed om ons als specialist in alles wat met de WOZ te maken heeft in te schakelen. Wij hebben de ervaring en de expertise en weten precies hoe we alsnog tot de juiste WOZ beschikking kunnen komen. Nog een reden dus om ons in te schakelen als u de WOZ aan wilt vechten of zelfs de gang naar de rechter wilt gaan maken.

Maak vooral gebruik van onze kennis en ervaring over alles wat met de WOZ te maken heeft

De WOZ waarde is best belangrijk. Zo is het een gegeven dat wanneer de WOZ waarde te hoog berekend is, u ook meteen meer belasting gaat betalen. Dit gaat met name op voor de inkomstenbelasting en de onroerendezaakbelasting. In dat geval zal ook de gemeentelijke belasting gaan stijgen. En dat wilt u natuurlijk liever niet. Aan de andere kant kan een te hoge WOZ beschikking ook in uw voordeel uitpakken. Dan namelijk kan de verkoopopbrengst van de woning gaan stijgen en krijgt u  eveneens te maken met een lagere hypotheekrente. In alle gevallen die te maken hebben met de WOZ waarde is het verstandig en vooral goed om gebruik te maken van onze kennis en ervaring.

woz aanvechten

WOZ-beschikking

Woz-beschikking

De WOZ beschikking is erg belangrijk., De WOZ beschikking bepaalt namelijk voor een deel de hoogte van de belasting die u moet betalen. Is de WOZ waarde aan de hoge kant, dan kunt u dus maar beter bezwaar aantekenen en later zelfs eventueel in beroep gaan. In dat geval is het zeer verstandig om ons in te schakelen. Wij kunnen u helpen om wel de juiste waarde van de WOZ beschikking te bepalen met behulp van onze ervaren taxateurs.

Controleren en onderbouwen van de beschikking die u thuis gekregen heeft

Bent u het niet eens met de WOZ beschikking, dan is het eerste wat u doet is controleren en onderbouwen wat er dan niet goed is aan de beschikking. Dit kunt u prima doen door een beroep op ons te doen. Als geen ander zijn onze ervaren taxateurs namelijk in staat om wel de juiste WOZ beschikking te bepalen. Als we het er samen over eens zijn dat de WOZ beschikking niet goed is die u van de gemeente heeft gekregen? Dan kunt u een WOZ bezwaar indienen bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Ook hier kunnen wij u prima bij helpen.

Bezwaar maken tegen de WOZ beschikking kan binnen een termijn van zes weken

Wilt u bezwaar maken? Dan kan dat binnen een termijn van zes weken. Deze zes weken gaan in vanaf de datum die je op de WOZ beschikking vindt. Na die zes weken heeft u geen recht meer op bezwaar. Mocht u de onderbouwing nog niet in orde hebben, reageer dan binnen de gestelde termijn van zes weken. U dient dan een zogenaamd pro forma bezwaar in waarin u aangeeft dat u wat meer tijd nodig heeft om de onderbouwing rond te krijgen. Het is aan de gemeente hoe lang je extra tijd krijgt om de onderbouwing in orde te krijgen.

U kunt de gemeente in gebreke stellen en u kunt zelfs de gang naar de rechter maken

De gemeente heeft wat meer tijd om op het bezwaar tegen de WOZ beschikking te reageren. Zij hebben namelijk tot het einde van het jaar de tijd om een uitspraak te doen. En die termijn kan ook nog eens eenzijdig met een periode van zes weken verlengd worden. Reageert de gemeente nou niet op uw bezwaar, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Ook dan is het verstandig om ons in te schakelen voor professionele ondersteuning. In de ingebrekestelling geeft u aan dat de gemeente niet tijdig uitspraak heeft gedaan over uw bezwaarschrift. U geeft bovendien aan dat je er op staat dat de gemeente alsnog iets over het bezwaar zegt. Mocht de gemeente nou bij haar besluit blijven, dan is de koek nog niet op. U kunt dan met onze hulp alsnog bezwaar indienen via de rechter namelijk.

Een hogere verkoopopbrengst en een lagere hypotheekrente

De WOZ beschikking is belangrijk., Zo is het een feit dat als de WOZ waarde te hoog is, dit gevolgen kan hebben voor het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Specifiek gaat het dan om de inkomstenbelasting en de onroerendezaakbelasting. Ook de gemeentelijke belasting stijgt als sprake is van een te hoge WOZ waarde. Overigens kleven er niet alleen nadelen aan een onjuiste WOZ beschikking in de vorm van een te hoge aanslag. In dat geval namelijk, kan de verkoopopbrengst van uw huis hoger uitvallen en ook krijg u dan te maken met een lagere hypotheekrente.

We hebben het antwoord op alle WOZ vragen de u heeft

Alles wat met de WOZ waarde te maken heeft, luistert zeer nauw. Een niet goed berekende beschikking kan verstrekkende gevolgen voor uw en de kosten die u maakt namelijk. Als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt, wacht dan niet en doe dan meteen een beroep op ons. We hebben een team van specialisten en taxateurs die al geen ander kunnen beoordelen of de beschikking inderdaad klopt of niet kloppend is. We hebben het antwoord op alle vragen die te maken hebben met de WOZ en kunnen je prima helpen als je bezwaar wilt maken of zelfs beroep aan wilt tekenen. Zeer verstandig dus om zaken met ons te doen. Dan weet je namelijk dat het met de beschikking alsnog in orde komt.

WOZ beschikking

Woz waarde te hoog

Woz waarde te hoog

De WOZ waarde is erg belangrijk. De beschikking die u van de gemeente krijgt moet goed zijn. Is de WOZ waarde te hoog? Dan betekent dit dat u ook meteen meer belasting gaat betalen. WOZ waarde te hoog kan echter ook een aantal voordelen hebben. Mocht u denken dat de beschikking van de gemeente niet in orde is en wilt u bezwaar maken? Dan is het verstandig om ons in te schakelen. Wij kunnen u helpen om nog iets aan de beschikking van de gemeente te doen namelijk.

WOZ waarde te hoog? Teken dan bezwaar aan tegen de gemeentelijke beschikking

Is de WOZ waarde te hoog of denkt u dat de waarde te hoog ingeschat is? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente waarin u woonachtig bent. U kunt een bezwaar maken bij de gemeente, binnen een termijn van zes weken na de dagtekening zoals die op de beschikking van de gemeente staat. De gemeente gaat vervolgens een uitspraak doen. Ofwel de WOZ waarde wordt alsnog aangepast of het bezwaar wordt afgewezen. Mocht het bezwaar afgewezen worden, dan kunt u uiteindelijk nog via de rechter in beroep gaan tegen de uitspraak.

Bezwaar dient binnen een termijn van zes weken binnen te zijn

Het bezwaar als de WOZ waarde te hoog is, dient dus binnen een termijn van zes weken in het bezit van de gemeente te zijn. Na die zes weken vervat in principe het recht om alsnog in bezwaar te gaan als de WOZ waarde te hoog is. Wel kunt u binnen de termijn van zes weken aangeven dat u  meer tijd nodig heeft voor het onderbouwen van het bezwaar. Het is vervolgens aan de gemeente hoe lang u extra tijd krijgt om alsnog bezwaar in te dienen. Het indienen van zo’n verzoek wordt wel een pro forma bezwaarschrift genoemd.

Er dient sprake te zijn van een goed onderbouwd bezwaar

Het bezwaar als sprake is van WOZ waarde te hoog dient goed onderbouwd te zijn. Om die reden is het belangrijk om ons in te schakelen. Als geen ander zijn we in staat om u te helpen namelijk. Dat doen we met een specialistisch team van taxateurs die wel de juiste WOZ waarde voor uw woning kunnen bepalen. Wij kunnen u helpen bij het indienen van het bezwaar. Overigens heeft de gemeente tot het einde van het jaar waarin u bezwaar maakt de tijd om uitspraak te doen op uw bezwaar. Die periode kan door de gemeente vervolgens nog eens geheel eenzijdig met zes weken verlengd worden.

U kunt de gemeente in gebreke stellen

Mocht de gemeente nou niet te reageren bij WOZ waarde te hoog, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Ook dan kunnen wij u als geen ander bijstaan. U geeft in een ingebrekestelling aan dat de gemeente niet tijdig uitspraak heeft gedaan over uw bezwaarschrift. Ook geeft u aan dat u alsnog aandringt op een uitspraak van de gemeente. Mocht de gemeente bij de WOZ beschikking blijven, dan kunt u vervolgens nog in beroep bij de rechter. En ook dan kunnen wij u op de beste manier bijstaan.

U gaat dan automatisch ook meer belasting betalen

Het is belangrijk in actie te komen als de WOZ waarde te hoog berekend is. Is die waarde namelijk aan de hoge kant, dan gaat u automatisch ook meer belasting betalen in de vorm van inkomstenbelasting en de onroerendezaakbelasting. Ook de hoogte van de gemeentebelasting gaat dan omhoog. Aan de andere kant kan een te hoge WOZ waarde ook voordelen hebben. Zo kan de verkoopopbrengst van de woning hoger komen te liggen en kan sprake zijn van een lagere hypotheekrente. Het is dus altijd goed om te laten onderzoeken of de WOZ waarde van uw huis wel klopt. Het is nog beter om daar een professional voor in te schakelen. Wij zijn een professional die u bij alles wat met de WOZ waarde te maken heeft kan helpen. Onze taxateurs zijn ervaren en gespecialiseerd en kunnen u helpen bij het maken van bezwaar als sprake is van een te hoge WOZ waarde. Maak er gebruik van! Het helpt u namelijk echt om de WOZ waarde alsnog naar beneden te brengen waardoor u ook meteen minder belasting gaat betalen.

WOZ waarde te hoog

Woz bezwaar maken

Woz bezwaar maken

Heeft u nu het gevoel dat de WOZ waarde zoals die door de gemeente voor uw woning berekend is niet klopt, dan kunt u prima WOZ bezwaar maken. Het is zeer verstandig om dit te doen, want bijvoorbeeld een te hoge WOZ waarde kan betekenen dat u straks ook teveel belasting zal moeten betalen. Wilt u de zekerheid dat de WOZ waarde klopt? Dan is het zeer verstandig om ons als specialist in WOZ bezwaar maken in de arm te nemen. Onze zeer deskundige specialisten kunnen als geen ander de waarde van jouw woning taxeren en wij kunnen eventueel namens jouw WOZ bezwaar maken en zelfs voor je in beroep gaan mocht dit noodzakelijk zijn.

Het is altijd verstandig om WOZ bezwaar te maken als je het niet eens bent met de beschikking

Krijg jij van de gemeente een WOZ beschikking en ben je het daar niet mee eens? Dan is het zeer verstandig te kiezen voor WOZ bezwaar maken. Let op; WOZ bezwaar maken kan precies tot zes weken na de dagtekening die je vindt op de WOZ beschikking van de gemeente. Wil je WOZ bezwaar maken na de termijn van zes weken? Dan is dat in principe niet mogelijk. Je kunt binnen de termijn van zes weken wel bij de gemeente aangeven dat je meer tijd nodig hebt om het bezwaar te kunnen onderbouwen. Je hoort dan vervolgens van de gemeente hoeveel (extra) tijd je daarvoor krijgt. Wil je WOZ bezwaar maken, dan is het natuurlijk wel zo dat je het bezwaar moet onderbouwen. Alleen bezwaar maken omdat de waarde te hoog is, heeft geen zin. Om er zeker van te zijn dat het bezwaar kans van slagen heeft, is het zeer verstandig om ons in te schakelen. Onze taxateurs kunnen de waarde van jouw woning exact taxeren om zo wel de juiste WOZ waarde te kunnen bepalen.

WOZ bezwaar maken is werk voor professionals

WOZ bezwaar maken is vervolgens een kwestie van wachten op de uitspraak van de gemeente. De gemeente kan daar even de tijd voor nemen, in principe tot het einde van het jaar waarin je bezwaar aantekent. Die periode kan door de gemeente nog eens eenzijdig met een periode van zes weken verlengd worden. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de gemeente niet reageert. Je kunt dan de gemeente in gebreke stellen. Ook dan doe je er zeer verstandig aan om voor onze diensten te kiezen. Er dient dan een ingebrekestelling opgesteld te worden Daarbij dient duidelijk te worden op welk bezwaarschrift de ingebrekestelling betrekking heeft, je geeft aan dat de gemeente niet of niet tijdig uitspraak heeft gedaan over jouw bezwaarschrift en je verzoekt de gemeente om alsnog stelling te nemen over het door jou ingediende bezwaarschrift. Het zijn allemaal zaken waar wij je prima mee kunnen helpen en ondersteunen.

De voor- en nadelen van een te hoge WOZ waarde

Stel dat de gemeente uitspreekt dat zij de WOZ waarde wel juist vinden, dan kun je nog in beroep gaan via de rechter. In dat geval dien je goed beslagen ten ijs te komen. En opnieuw is het dan zeer verstandig om voor ons te kiezen. Dan is de kans groter dat je alsnog in het gelijk gesteld wordt namelijk. Mocht je het niet eens zijn met de WOZ beschikking die je van de gemeente geregen hebt, dan is het altijd verstandig WOZ bezwaar te maken. Is de WOZ waarde namelijk te hoog, dan ga je meer belasting betalen. Zo gaan bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de onroerendezaakbelasting (OZB) omhoog. Ook de gemeentelijke belasting zal bij een te hoge WOZ waarde omhoog gaan. Aan de andere kant kan een te hoge WOZ waarde ook voordelen hebben. Zo kan de verkoopprijs hoger worden en bovendien krijg je te maken met een lagere hypotheekrente. WOZ bezwaar maken? Dan doe je bij voorkeur zaken met ons. Onze specialisten kunnen je namelijk altijd op professionele wijze bijstaan en helpen. Belangrijk, want een bezwaar moet aan nogal wat eisen voldoen. Bovendien moet er sprake zijn van een goede onderbouwing en voorts dient het bezwaar altijd op tijd ingediend te worden. En dit zijn zaken die je maar beter aan een specialist over kunt laten.

WOZ bezwaar maken