Woz waarde te hoog

Woz waarde te hoog

De WOZ waarde is erg belangrijk. De beschikking die je van de gemeente krijgt moet goed zijn. Is de WOZ waarde te hoog? Dan betekent dit dat je ook meteen Mere belasting gaat betalen. WOZ waarde te hoog kan echter ook een aantal voordelen hebben. Mocht jij denken dat de beschikking van de gemeente niet in orde is en wil je bezwaar maken? Dan is het verstandig om ons in te schakelen. Wij kunnen je helpen om nog iets aan de beschikking van de gemeente te doen namelijk.

WOZ waarde te hoog? Teken dan bezwaar aan tegen de gemeentelijke beschikking

Is de WOZ waarde te hoog of denk je dat de waarde te hoog ingeschat is? Dan kun je bezwaar maken bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Je kunt een bezwaar maken bij de gemeente, binnen een termijn van zes weken na de dagtekening zoals die op de beschikking van de gemeente staat. De gemeente gaat vervolgens een uitspraak doen. Ofwel de WOZ waarde wordt alsnog aangepast of het bezwaar wordt afgewezen. Mocht het bezwaar afgewezen worden, dan kun je uiteindelijk nog via de rechter in beroep gaan tegen de uitspraak.

Bezwaar dient binnen een termijn van zes weken binnen te zijn

Het bezwaar als de WOZ waarde te hoog is, dient dus binnen een termijn van zes weken in het bezit van de gemeente te zijn. Na die zes weken vervat in principe het recht om alsnog in bezwaar te gaan als de WOZ waarde te hoog is. Wel kun je binnen de termijn van zes weken aangeven dat je meer tijd nodig hebt voor het onderbouwen van het bezwaar. Het is vervolgens aan de gemeente hoe lang je extra tijd krijgt om alsnog bezwaar in te dienen. Het indienen van zo’n verzoek wordt wel een pro forma bezwaarschrift genoemd.

Er dient sprake te zijn van een goed onderbouwd bezwaar

Het bezwaar als sprake is van WOZ waarde te hoog dient goed onderbouwd te zijn. Om die reden is het belangrijk om ons in te schakelen. Als geen ander zijn we in staat om jou te helpen namelijk. Dat doen we met een specialistisch team van taxateurs die wel de juiste WOZ waarde voor jouw woning kunnen bepalen. Wij kunnen je helpen bij het indienen van het bezwaar. Overigens heeft de gemeente tot het einde van het jaar waarin je bezwaar maakt de tijd om uitspraak te doen op jouw bezwaar. Die periode kan door de gemeente vervolgens nog eens geheel eenzijdig met zes weken verlengd worden.

Je kunt de gemeente in gebreke stellen

Mocht de gemeente nou niet te reageren bij WOZ waarde te hoog, dan kun je de gemeente in gebreke stellen. Ook dan kunnen wij je als geen ander bijstaan. Je geeft in een ingebrekestelling aan dat de gemeente niet tijdig uitspraak heeft gedaan over jouw bezwaarschrift. Ook geef je aan dat je alsnog aandringt op een uitspraak van de gemeente. Mocht de gemeente bij de WOZ beschikking blijven, dan kun je vervolgens nog in beroep bij de rechter. En ook dan kunnen wij je op de beste manier bijstaan.

Je gaat dan automatisch ook meer belasting betalen

Het is belangrijk in actie te komen als de WOZ waarde te hoog berekend is. Is die waarde namelijk aan de hoge kant, dan ga je automatisch ook meer belasting betalen in de vorm van inkomstenbelasting en de onroerendezaakbelasting. Ook de hoogte van de gemeentebelasting gaat dan omhoog. Aan de andere kant kan een te hoge WOZ waarde ook voordelen hebben. Zo kan de verkoopopbrengst van de woning hoger komen te liggen en kan sprake zijn van een lagere hypotheekrente. Het is dus altijd goed om te laten onderzoeken of de WOZ waarde van jouw huis wel klopt. Het is nog beter om daar een professional voor in te schakelen. Wij zijn een professional die je bij alles wat met de WOZ waarde te maken heeft kan helpen. Onze taxateurs zijn ervaren en gespecialiseerd en kunnen je helpen bij het maken van bezwaar als sprake is van een te hoge WOZ waarde. Maak er gebruik van! Het helpt je namelijk echt om de WOZ waarde alsnog naar beneden te brengen waardoor je ook meteen minder belasting gaat betalen.

WOZ waarde te hoog
Tags: No tags

Comments are closed.