Woz waarde te hoog

Woz waarde te hoog

De WOZ waarde is erg belangrijk. De beschikking die u van de gemeente krijgt moet goed zijn. Is de WOZ waarde te hoog? Dan betekent dit dat u ook meteen meer belasting gaat betalen. WOZ waarde te hoog kan echter ook een aantal voordelen hebben. Mocht u denken dat de beschikking van de gemeente niet in orde is en wilt u bezwaar maken? Dan is het verstandig om ons in te schakelen. Wij kunnen u helpen om nog iets aan de beschikking van de gemeente te doen namelijk.

WOZ waarde te hoog? Teken dan bezwaar aan tegen de gemeentelijke beschikking

Is de WOZ waarde te hoog of denkt u dat de waarde te hoog ingeschat is? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente waarin u woonachtig bent. U kunt een bezwaar maken bij de gemeente, binnen een termijn van zes weken na de dagtekening zoals die op de beschikking van de gemeente staat. De gemeente gaat vervolgens een uitspraak doen. Ofwel de WOZ waarde wordt alsnog aangepast of het bezwaar wordt afgewezen. Mocht het bezwaar afgewezen worden, dan kunt u uiteindelijk nog via de rechter in beroep gaan tegen de uitspraak.

Bezwaar dient binnen een termijn van zes weken binnen te zijn

Het bezwaar als de WOZ waarde te hoog is, dient dus binnen een termijn van zes weken in het bezit van de gemeente te zijn. Na die zes weken vervat in principe het recht om alsnog in bezwaar te gaan als de WOZ waarde te hoog is. Wel kunt u binnen de termijn van zes weken aangeven dat u  meer tijd nodig heeft voor het onderbouwen van het bezwaar. Het is vervolgens aan de gemeente hoe lang u extra tijd krijgt om alsnog bezwaar in te dienen. Het indienen van zo’n verzoek wordt wel een pro forma bezwaarschrift genoemd.

Er dient sprake te zijn van een goed onderbouwd bezwaar

Het bezwaar als sprake is van WOZ waarde te hoog dient goed onderbouwd te zijn. Om die reden is het belangrijk om ons in te schakelen. Als geen ander zijn we in staat om u te helpen namelijk. Dat doen we met een specialistisch team van taxateurs die wel de juiste WOZ waarde voor uw woning kunnen bepalen. Wij kunnen u helpen bij het indienen van het bezwaar. Overigens heeft de gemeente tot het einde van het jaar waarin u bezwaar maakt de tijd om uitspraak te doen op uw bezwaar. Die periode kan door de gemeente vervolgens nog eens geheel eenzijdig met zes weken verlengd worden.

U kunt de gemeente in gebreke stellen

Mocht de gemeente nou niet te reageren bij WOZ waarde te hoog, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Ook dan kunnen wij u als geen ander bijstaan. U geeft in een ingebrekestelling aan dat de gemeente niet tijdig uitspraak heeft gedaan over uw bezwaarschrift. Ook geeft u aan dat u alsnog aandringt op een uitspraak van de gemeente. Mocht de gemeente bij de WOZ beschikking blijven, dan kunt u vervolgens nog in beroep bij de rechter. En ook dan kunnen wij u op de beste manier bijstaan.

U gaat dan automatisch ook meer belasting betalen

Het is belangrijk in actie te komen als de WOZ waarde te hoog berekend is. Is die waarde namelijk aan de hoge kant, dan gaat u automatisch ook meer belasting betalen in de vorm van inkomstenbelasting en de onroerendezaakbelasting. Ook de hoogte van de gemeentebelasting gaat dan omhoog. Aan de andere kant kan een te hoge WOZ waarde ook voordelen hebben. Zo kan de verkoopopbrengst van de woning hoger komen te liggen en kan sprake zijn van een lagere hypotheekrente. Het is dus altijd goed om te laten onderzoeken of de WOZ waarde van uw huis wel klopt. Het is nog beter om daar een professional voor in te schakelen. Wij zijn een professional die u bij alles wat met de WOZ waarde te maken heeft kan helpen. Onze taxateurs zijn ervaren en gespecialiseerd en kunnen u helpen bij het maken van bezwaar als sprake is van een te hoge WOZ waarde. Maak er gebruik van! Het helpt u namelijk echt om de WOZ waarde alsnog naar beneden te brengen waardoor u ook meteen minder belasting gaat betalen.

WOZ waarde te hoog
Tags: No tags

Comments are closed.