WOZ-beschikking

Woz-beschikking

De WOZ beschikking is erg belangrijk., De WOZ beschikking bepaalt namelijk voor een deel de hoogte van de belasting die u moet betalen. Is de WOZ waarde aan de hoge kant, dan kunt u dus maar beter bezwaar aantekenen en later zelfs eventueel in beroep gaan. In dat geval is het zeer verstandig om ons in te schakelen. Wij kunnen u helpen om wel de juiste waarde van de WOZ beschikking te bepalen met behulp van onze ervaren taxateurs.

Controleren en onderbouwen van de beschikking die u thuis gekregen heeft

Bent u het niet eens met de WOZ beschikking, dan is het eerste wat u doet is controleren en onderbouwen wat er dan niet goed is aan de beschikking. Dit kunt u prima doen door een beroep op ons te doen. Als geen ander zijn onze ervaren taxateurs namelijk in staat om wel de juiste WOZ beschikking te bepalen. Als we het er samen over eens zijn dat de WOZ beschikking niet goed is die u van de gemeente heeft gekregen? Dan kunt u een WOZ bezwaar indienen bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Ook hier kunnen wij u prima bij helpen.

Bezwaar maken tegen de WOZ beschikking kan binnen een termijn van zes weken

Wilt u bezwaar maken? Dan kan dat binnen een termijn van zes weken. Deze zes weken gaan in vanaf de datum die je op de WOZ beschikking vindt. Na die zes weken heeft u geen recht meer op bezwaar. Mocht u de onderbouwing nog niet in orde hebben, reageer dan binnen de gestelde termijn van zes weken. U dient dan een zogenaamd pro forma bezwaar in waarin u aangeeft dat u wat meer tijd nodig heeft om de onderbouwing rond te krijgen. Het is aan de gemeente hoe lang je extra tijd krijgt om de onderbouwing in orde te krijgen.

U kunt de gemeente in gebreke stellen en u kunt zelfs de gang naar de rechter maken

De gemeente heeft wat meer tijd om op het bezwaar tegen de WOZ beschikking te reageren. Zij hebben namelijk tot het einde van het jaar de tijd om een uitspraak te doen. En die termijn kan ook nog eens eenzijdig met een periode van zes weken verlengd worden. Reageert de gemeente nou niet op uw bezwaar, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Ook dan is het verstandig om ons in te schakelen voor professionele ondersteuning. In de ingebrekestelling geeft u aan dat de gemeente niet tijdig uitspraak heeft gedaan over uw bezwaarschrift. U geeft bovendien aan dat je er op staat dat de gemeente alsnog iets over het bezwaar zegt. Mocht de gemeente nou bij haar besluit blijven, dan is de koek nog niet op. U kunt dan met onze hulp alsnog bezwaar indienen via de rechter namelijk.

Een hogere verkoopopbrengst en een lagere hypotheekrente

De WOZ beschikking is belangrijk., Zo is het een feit dat als de WOZ waarde te hoog is, dit gevolgen kan hebben voor het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Specifiek gaat het dan om de inkomstenbelasting en de onroerendezaakbelasting. Ook de gemeentelijke belasting stijgt als sprake is van een te hoge WOZ waarde. Overigens kleven er niet alleen nadelen aan een onjuiste WOZ beschikking in de vorm van een te hoge aanslag. In dat geval namelijk, kan de verkoopopbrengst van uw huis hoger uitvallen en ook krijg u dan te maken met een lagere hypotheekrente.

We hebben het antwoord op alle WOZ vragen de u heeft

Alles wat met de WOZ waarde te maken heeft, luistert zeer nauw. Een niet goed berekende beschikking kan verstrekkende gevolgen voor uw en de kosten die u maakt namelijk. Als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt, wacht dan niet en doe dan meteen een beroep op ons. We hebben een team van specialisten en taxateurs die al geen ander kunnen beoordelen of de beschikking inderdaad klopt of niet kloppend is. We hebben het antwoord op alle vragen die te maken hebben met de WOZ en kunnen je prima helpen als je bezwaar wilt maken of zelfs beroep aan wilt tekenen. Zeer verstandig dus om zaken met ons te doen. Dan weet je namelijk dat het met de beschikking alsnog in orde komt.

WOZ beschikking
Tags: No tags

Comments are closed.