WOZ aanvechten

WOZ aanvechten

Bent u het nou niet eens met de WOZ beschikking die u gekregen heeft? Dan kunt u de WOZ aanvechten. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Het is altijd belangrijk om te ageren als u het net met de beschikking eens bent. WOZ aanvechten doet u zeker als de WOZ beschikking die u heeft gekregen te hoog is. In dat geval namelijk, gaat u ook meer belasting betalen en dat is uiteraard niet de bedoeling. Heeft u vragen over WOZ aanvechten of over de WOZ in het algemeen? Dan doet u er verstandig aan om ons in te schakelen. Dan weet u dat je altijd precies de juiste antwoorden krijgt die je zoekt.

In eerste instantie een kwestie van controleren en onderbouwen

Krijg u een te hoge WOZ beschikking in de brievenbus? Dan is het zaak eerst te controleren en onderbouwen of de waarde ook echt te hoog ingeschaald is. Vervolgens is het een kwestie van bezwaar maken en wachten op de uitspraak van de gemeente. Vervolgens kunt u  weer tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de rechter. Bij zowel het maken van bezwaar als een gang naar de rechter kunnen wij je prima helpen. Onze taxateurs weten wel de juiste WOZ waarde te bepalen en kunnen je helpen bij het opstellen en het indienen van een bezwaar. Zeer verstandig om dus een beroep te doen op onze specialisten.

U dient binnen zes weken bezwaar te maken tegen de WOZ beschikking

Voor het indienen van een bezwaar op de WOZ beschikking dient binnen zes weken in het bezit te zijn van de gemeente. Die zes weken gaan in vanaf de datum die u op de beschikking ziet. Heeft u nou meer tijd nodig, dien dan in eerste instantie een pro forma bezwaar in. Daar geeft u aan dat u in bezwaar wilt gaan, maar dat u meer tijd nodig heeft om de onderbouwing in orde te maken. Het ligt aan de gemeente hoe lang u dan extra de tijd krijgt om het bezwaar in orde te maken.

De gemeente kan de termijn ook nog eens eenzijdig met zes weken verlengen

De gemeente heeft in principe tot het einde van het kalenderjaar de tijd om te reageren op het bezwaar dat ingediend is. WOZ aanvechten is dus wat dat betreft soms best een langdurige kwestie. Bovendien heeft de gemeente ook nog eens het recht om deze termijn geheel eenzijdig nog eens met zes weken te verlengen. Mocht de gemeente nou niet of te laat reageren, dan kunt u de WOZ aanvechten door de gemeente in gebreke te stellen. U geeft dan aan dat de gemeente niet of niet tijdig op uw bezwaar heeft gereageerd en geeft bovendien aan dat u alsnog aandringt op een uitspraak van de gemeente.

U kunt altijd de WOZ aanvechten! Doe dat vooral als sprake is van een te hoge WOZ waarde

Blijft de gemeente bij de beschikking die ze u heeft  gestuurd? Dan nog kunt u de WOZ aanvechten. Dit gaat dan wel via de rechter. In dat geval is het al helemaal goed om ons als specialist in alles wat met de WOZ te maken heeft in te schakelen. Wij hebben de ervaring en de expertise en weten precies hoe we alsnog tot de juiste WOZ beschikking kunnen komen. Nog een reden dus om ons in te schakelen als u de WOZ aan wilt vechten of zelfs de gang naar de rechter wilt gaan maken.

Maak vooral gebruik van onze kennis en ervaring over alles wat met de WOZ te maken heeft

De WOZ waarde is best belangrijk. Zo is het een gegeven dat wanneer de WOZ waarde te hoog berekend is, u ook meteen meer belasting gaat betalen. Dit gaat met name op voor de inkomstenbelasting en de onroerendezaakbelasting. In dat geval zal ook de gemeentelijke belasting gaan stijgen. En dat wilt u natuurlijk liever niet. Aan de andere kant kan een te hoge WOZ beschikking ook in uw voordeel uitpakken. Dan namelijk kan de verkoopopbrengst van de woning gaan stijgen en krijgt u  eveneens te maken met een lagere hypotheekrente. In alle gevallen die te maken hebben met de WOZ waarde is het verstandig en vooral goed om gebruik te maken van onze kennis en ervaring.

woz aanvechten
Tags: No tags

Comments are closed.