Wat moet ik doen als de WOZ-waarde te hoog is?

Wat moet ik doen als de WOZ-waarde te hoog is?

Als je eigenaar bent van een woning, ontvang je aan het begin van ieder jaar een WOZ-waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en dit is een benadering van de marktwaarde van de woning. Dit betreft een benadering van de marktwaarde op 1 Januari van het jaar ervoor. Aan het begin van 2022 heb je dus de WOZ-waarde ontvangen met een benadering van de marktwaarde van de woning op 1 Januari 2021.

Waarom is een WOZ-waarde nodig?

De WOZ-waarde van een woning heeft invloed op een aantal zaken. Mocht je jouw woning willen verkopen, dan heeft de WOZ-waarde invloed op de verkoopprijs ervan. Potentiële kopers kunnen namelijk op elk gewenst moment de WOZ-waarde van een woning gratis opvragen. Hierop kunnen ze hun bod baseren. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger hun bod zal zijn.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting, inkomstenbelasting en watersysteemheffing. Ten slotte heeft de WOZ-waarde van een woning ook invloed op de huurprijs, mocht je een woning huren.

WOZ-waarde te hoog?

Je kunt je voorstellen dat hoe hoger de WOZ-waarde is, hoe hoger de belastingen en heffingen zullen zijn. Mocht je het idee hebben dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is, dan kun je verdere stappen ondernemen. Je kunt zowel als huurder en als koper bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dit kan gratis bij WOZ-bezwaarmaken.nl.

Op de WOZ-waarde die je aan het begin van het jaar ontvangt, staat altijd een dagtekening. Je kunt altijd binnen zes weken na de dagtekening bezwaar indienen. Als je hiervoor hulp wil ontvangen, kun je je bij ons aanmelden. Vervolgens ontvang je een digitaal machtigingsformulier. Deze kun je ook digitaal ondertekenen en vervolgens kunnen wij het bezwaar voor jou indienen.

Hoe gaan we te werk?

Nadat de machtiging is ondertekend, gaan onze taxateurs de WOZ-waarde van jouw woning bepalen. Dit gebeurt geheel gratis. Bij WOZ-bezwaarmaken.nl werken ervaren taxateurs. Tijdens een taxatie wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de woonoppervlakte, de kwaliteit en de duurzaamheid van de woning. Wanneer blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is, dienen wij kosteloos bezwaar in. Wij vragen de gemeente om een wettelijke proceskostenvergoeding te betalen als het bezwaar gegrond wordt verklaard.

Bezwaar beoordelen

Vervolgens zal de gemeente bepalen of het bezwaar wordt geaccepteerd of afgewezen. Wanneer we antwoord hebben van de gemeente, nemen we contact met je op. Vaak wordt de WOZ-waarde verlaagd en zal je daardoor minder belastingen en/of heffingen hoeven te betalen. Mocht het bezwaar worden afgewezen, kun je in beroep gaan bij de rechter.

Wat moet ik doen als de WOZ-waarde te hoog is?
Tags: No tags

Comments are closed.