Koper nieuw onroerend goed of woning en WOZ-waarde

Koper nieuw onroerend goed of woning en WOZ-waarde

Sinds 1994 kennen we in Nederland de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onroerende zaken heeft betrekking op een stuk grond en alles wat zich daarop bevindt. Het gaat dan vooral om de gebouwen op deze grond. De WOZ is opgesteld om alle onroerende zaken in Nederland te waarderen en op basis daarvan belastingen te heffen. Het waarderen van onroerend goed wordt door de gemeente gedaan.

Aan het begin van ieder jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. Als je een nieuwe woning hebt gekocht, ontvangt de oude eigenaar van de woning de WOZ-waarde. De nieuwe eigenaar (jij) kan hem echter ook aanvragen, zodat je alvast een beeld kunt vormen van de kosten evenals een schatting kunt maken van de verkoopwaarde. In dit artikel leggen we daarom uit waarop deze belasting is gebaseerd en wat voor invloed dit heeft op verschillende zaken.

Waarop wordt de WOZ-waarde gebaseerd?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de geschatte marktwaarde van jouw onroerend goed op dat moment. De geschatte marktwaarde betreft het bedrag dat het onroerend goed oplevert als het op het moment van waardebepaling zou worden verkocht. Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt er naar een aantal zaken gekeken, zoals onder andere de grootte, de ligging en het bouwjaar van het pand of de woning.

Nieuw sinds 2022

Sinds 2022 wordt er niet meer naar de inhoud van de woning in kubieke meter gekeken, maar naar de zogenoemde gebruiksoppervlakte in vierkante meter. Het gaat hier om oppervlakte van de woning waar daadwerkelijk op (kan worden) geleefd.

Invloed van WOZ-waarde

Voor zowel kopers als huurders heeft de WOZ-waarde invloed op hun maandelijkse lasten. Als koper heeft deze waarde bijvoorbeeld invloed op belastingen en heffingen en als huurder heeft het invloed op de hoogte van de huur. De WOZ-waarde wordt door diverse instanties gebruikt om belastingen te berekenen, namelijk door de gemeente, de belastingdienst en waterschappen.

Invloed WOZ-waarde op verkoopprijs

Heb je nieuw onroerend goed gekocht met de achterliggende gedachte om het later weer te verkopen? Dan is het relevant om te weten of de WOZ-waarde invloed heeft op de verkoopwaarde van de woning. De WOZ-waarde heeft eigenlijk geen invloed op de verkoopwaarde van de woning.

Vaak komt de WOZ-waarde niet overeen met de verkoopwaarde (taxatiewaarde), omdat er bij het bepalen van de WOZ-waarde rekening wordt gehouden met andere zaken dan bij het bepalen van de verkoopwaarde.

Niet eens met WOZ-waarde?

De WOZ-waarde heeft dus niet direct invloed op de uiteindelijke verkoopprijs. Echter is het wel zo dat de WOZ-waarde van onroerend goed door iedereen op elk gewenst moment opvraagbaar is. Het zou indirect dus wel invloed kunnen hebben op de verkoopprijs van het onroerend goed. Als je het daarom niet eens bent met de WOZ-waarde, zou je hier met behulp van ons bezwaar tegen kunnen maken.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Je kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking. Bezwaar maken kan echter wel alleen als je goed kunt onderbouwen waarom je de WOZ-waarde te hoog vindt. Hierin kunnen wij je ondersteunen. Wij beschikken namelijk over eigen taxateurs die de waarde van jouw onroerend goed kunnen bepalen. Nadat het bezwaar is ingediend, is het wachten tot de gemeente een uitspraak heeft gedaan.

woning woz
Tags: No tags

Comments are closed.