Belastingbesparing voor kopers

Belastingbesparing voor kopers

Heeft u dit jaar een woning gekocht? Wist u dat u dan voor diverse belastingen misschien teveel betaalt en dat het vaak de moeite loont om die belastingen te laten verlagen? In dit artikel leggen we precies uit wat er aan de hand is en hoe u een belastingbesparing kunt realiseren als koper.

U heeft een woning gekocht

Dat betekent dat u de trotse eigenaar bent geworden van een stuk vastgoed, gefeliciteerd! Dat betekent echter ook dat de overheid diverse belastingen heft. Als eerste is dat de overdrachtsbelasting. Dat is een percentage van de koopsom dat u aan de overheid betaalt. Het tarief is afhankelijk van het soort woning:

– Voor een woonhuis: 6%
– Voor een recreatiewoning: 9%
– Voor een nieuwbouwwoning: 2%

WOZ-belasting

Naast de overdrachtsbelasting is de WOZ-belasting de volgende grote post. De WOZ-waarde is de waarde van uw huis volgens de wet waardering onroerende zaken (WOZ). Die waarde wordt vastgesteld en geregistreerd in het Kadaster en geldt voor een kalenderjaar. De belasting die u betaalt, is weer een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage is vastgesteld door uw gemeente en kan wisselen per jaar.

WOZ-beschikking voor de koper

Per 1 januari ontvangt u van vanuit de overheid een WOZ-beschikking. Op die beschikking staat de vastgestelde WOZ-waarde van uw huis. De waarde is gebaseerd op de verkooptransacties in de buurt in het afgelopen jaar. Er kunnen echter allerlei factoren spelen die de WOZ-waarde van uw woning drukken. Hebt u na 1 januari een huis gekocht? Dan krijgt u niet automatisch uw eigen WOZ-waardebeschikking voor dat jaar toegestuurd. U kunt ons inschakelen om deze beschikking voor u op te vragen om vervolgens bezwaar voor u te maken tegen de WOZ-waarde.

WOZ-waarde opvragen als u een huis heeft gekocht

Als u wilt weten wat de WOZ-waarde van uw huis is, kunt u dat op diverse manieren opvragen. U moet daarvoor wel een bepaald aantal gegevens invullen, zoals het adres en het kadastraal nummer van uw woning. De WOZ-waarde kunt u opvragen bij het WOZ-waardeloket.

Hoe ik een lagere WOZ-waarde?

De beste manier is bezwaar maken via WOZ bezwaar maken. Wij kunnen voor u gratis het bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde indienen. Als wij erin slagen om uw WOZ-waarde te verlagen zult u op diverse belastingen besparen.

Welke belastingbesparingen zijn er te realiseren?

U kunt inkomstenbelasting besparen. Uw eigenwoningforfait, het bedrag wat bij uw inkomen wordt geteld in verband met het bezit van uw woning, wordt namelijk automatisch ook verlaagd als uw WOZ-waarde verlaagd wordt. U betaald inkomstenbelasting over het verhoogde inkomen.

Daarnaast kunt u besparen op onroerende zaak belastingen. Stel we zouden een verlaging op de WOZ-waarde van een koopwoning van 230.000,- naar 200.000,- realiseren, dan zou dit u dit al een besparing van € 59,- opleveren.

Verder kunt u besparen op de u op de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.

Tot slot kunt u besparen op de waterschapsbelasting en rioolheffing. Ook die worden namelijk onder andere bepaald op basis van de WOZ-waarde van uw aangekochte woning.

Realiseer uw belastingbesparing via WOZ bezwaar maken

U leest het goed. Als u dit jaar een woning heeft gekocht zijn er als koper diverse besparingen te realiseren. Dus heeft u dit jaar een woning gekocht? En wilt u ook profiteren van belastingverlagingen? Reageer dan nog vóór 31 december 2022 en laat ons uw WOZ-waarde verlagen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

belastingbesparing voor kopers
Tags: No tags

Comments are closed.