Gratis bezwaar maken tegen de WOZ

Let op: ook huurders kunnen bezwaar maken tegen de WOZ

Service

Onze werkwijze

Digitaal aanmelden

Als eigenaar van een onroerende zaak heeft u zes weken na de dagtekening van het gemeentelijk aanslagbiljet de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Machtiging ondertekenen

Na aanmelding kunt u het  machtigingsformulier zelf digitaal ondertekenen en zo kunnen wij voor u wij voor u een beroep indienen

Beoordeling WOZ-waarde

Na ontvangst machtiging  gaan onze taxateurs de WOZ-waarde van uw pand gratis beoordelen. Als deze te hoog is, dan dienen wij kosteloos een bezwaarschrift of een beroepschrift in.

Uitspraak & evaluatie

Zodra wij de uitspraak op het bezwaarschrift of beroepschrift hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Ook sturen wij de uitspraak per email naar u toe.

Verlaging WOZ-waarde

De kans is groot dat de WOZ-waarde van uw pand wordt verlaagd en als dit het geval is bespaart u fors op diverse belastingen.

Over ons

Wij ervaren juristen en advocaten

 
Over WOZ bezwaar maken

Financieel erop vooruit gaan

Aanvulllende informatie

 • Algemene info WOZ
 • Onroerendezaakbelasting
 • Watersysteemheffing
 • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
 • Vennootschapsbelasting
 • Erfbelasting

 • Schenkbelasting
 • Erfbelasting
 • Een lagere WOZ-waarde bespaard u gemiddeld € 278,- per jaar
 • Honderden klanten gingen u voor en bij 84% is de WOZ-waarde verlaagd
 • Wij zijn dé WOZ specialist van Nederland met deskundige medewerkers
 • De gehele procedure is voor u gratis dankzij de proceskostenvergoeding
 • Nieuwe eigenaar
 • De procedure is gratis dankzij de proceskostenvergoeding
 • Dé WOZ specialist van Nederland met deskundige medewerkers
 • Honderdern klanten gingen u voor en bij 84% is de WOZ-waarde verlaagd
 • Door een lagere WOZ-waarde bespaard u gemiddeld € 278,- per jaar

Nu hulp inschakelen

Verlaag WOZ-waarde!

Indien u direct hulp nodig heeft van ervaren juristen die weten wat ze doen. Neem direct contact op of meld u zich bij ons aan.

Gratis bezwaar maken